Üye Olmak için istenen Belgeler

  • 1. Üyelik Müracaat Dilekçesi,
  • 2. T.C.Emekli Sandığı Tanıtım Kartı'nın iki yüzünün fotokopisi
  • 3. Muhtarlıktan ikamet ilmühaberi ile nüfus cüzdanı sureti
  • 4. Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı
  • 5. 6 adet fotoğraf.