SİLAHTA VERGİ MUAFİYETİ

SİLAHTA VERGİ MUAFİYETİ

                                          Şehit Aileleri ve Gazilerin Sahip Olduğu Haklar,ruhsati, silah, vergisi,Silah Ruhsatı Vergisi...

 

         6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunda yapılan değişiklikle Harp, Vazife Malulleri, Malul Gaziler ile Aziz Şehitlerimizden intikal eden silahlarda vergi muafiyeti.

              5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesine, 2330 Sayılı Kanuna, 2453 Sayılı Kanuna, 2566 Sayılı Kanuna, 2629 Sayılı Kanuna, 3713 Sayılı Kanuna göre aylık aldığını belirtenlerden, anılan kanunlara göre aylık bağlandığını belirten ilgili Kurum yazısı istenecektir. Bu kişilerin kendilerinin bütün silah ruhsatları harçtan muaf olacaktır. Belirtilen kanunlara göre aylık bağlandığına ilişkin belge ibraz edemeyenler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

          5529 Sayılı kanunla ek dördüncü fıkrası; “Barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenlerden (şehit, er, erbaş ve malûl gaziler dahil) intikal eden silah bulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin, bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.”
hükmüne amirdir.


               Yasal Dayanak: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 15.06.2007 gün ve 871 sayılı Şehit Aileleri ve Gaziler konulu yazısı. Genelge no: 2007/61 EGM genelge no: 452011 Yılı Silah Ruhsat Harçları:

Taşıma ruhsatlı tabanca harcı ve yivli av tüfeği harçları 2011 yılında 2.338 TL'dir. (5 yıl)

Bulundurma ruhsatlı tabanca harc miktarı 748 TL'dir. (5 yıl)

Yivsiz av tüfeği harç miktarı 2011 yılı için 18 TL'dir.

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği
Odunluk Mah. Akpınar Cad. No:4/1 Mihraplı Parkı Şehitlik Anıtı Yanı Nilüfer/BURSA
Tel: 0224 451 24 54 Faks:0224 451 77 88 E-Posta:tumsad2847@hotmail.com