BURSA NİLÜFER İRFANİYE 280 KONUT TOPLU KONUT UYGULAMASI BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU

BURSA NİLÜFER İRFANİYE 280 KONUT TOPLU KONUT UYGULAMASI BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU
BURSA NİLÜFER İRFANİYE 280 KONUT TOPLU KONUT UYGULAMASI BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU

T.C.

 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

 

BURSA NİLÜFER İRFANİYE 280 KONUT TOPLU KONUT UYGULAMASI  

 BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Bursa Nilüfer İrfaniye 280 Konut Projesi kapsamında İdaremiz tarafından inşa ettirilecek; 

I. Grup 2+1 nitelikli 143 adet, brüt 85 m2 II.Grup 3+1 nitelikli 137 adet, brüt 128 m2 

Konutlar için, 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş.’nin Bursa İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

Proje Adı :  Bursa Nilüfer İrfaniye 280 Konut Projesi Satış Yöntemi  : 2+1 nitelikli 143 Adet, 3+1 nitelikli 137 Adet Satıcı   : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( İdare) Adres   : Bilkent Plaza B1 Blok,06800,Bilkent Ankara  İletişim İnternet : www.toki.gov.tr İletişim Telefon :4448654 Başvuru yapılacak Banka Şubesi :T. Halk Bankası Bursa İlindeki Yetkili Şubeleri Başvuru alınacak konut tipleri : 2+1 , 3+1  Başvuru Bedeli 2+1   : 500.- TL Başvuru Bedeli 3+1   :1.000.-TL  

Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;   1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin”  15 Nisan -19 Nisan 2019 tarihleri arasında 2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın” 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında 3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımızın” 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında 4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının” 06 Mart -22 Mart 2019 tarihleri arasında Başvurular yapılacaktır.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında İdaremizce ilan edilecek ileri bir tarihte “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir. 

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. 

Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;

1- 2+1 nitelikli konutlar için;

- %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,

2-  3+1 nitelikli konutlar için;

- %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 180 ay vade,

ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. 

2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır. 

3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından Memur Maaş Artış Oranı olana göre artırılacaktır. 

İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

TOKİ tarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

Konutların,  adet, m² ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacak olup ilan edilenler tahmini bilgilerdir.

TAHMİNİ ORTALAMA YAKLAŞIK KONUT FİYAT ve (m²) BİLGİLERİ

KONUT TİPİ

Konut Tahmini Satış Fiyatı (TL)

Başvuru Bedeli

Peşinat Oranı (%)

Sözleşmede Alınacak Tutar (TL)                                 Taksit Sayısı              Ortalama Taksit Tutarı

(Başvuru Bedeli Düşüldükten Sonra Kalan Tutar)

(Ay) (TL)

2+1               175.000     500    

12% 20.500 180 855

20% 34.500 240 583

3+1 255.000     1.000     10% 24.500 120 1912,5

              Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent/ANKARA Tel: 444 86 54  www.toki.gov.tr                                                                                                                                     

20% 50.000 180 1133

Proje kapsamında üretilecek; 2+1 tipi ile 3+1 tipi konutların vatandaşlarca başvuruları proje ilinde bulunan yetkili tüm şubelerinizce,  

06 Mart -  22 Mart 2019 tarihleri arasında Normal Vatandaşlarımız, 25 Mart  – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında Emekli Vatandaşlarımız, 08 Nisan - 12 Nisan 2019 tarihleri arasında Engelli Vatandaşlarımız, 15 Nisan - 19 Nisan 2019 tarihleri arasında Şehit Yakını Vatandaşlarımız, 

Başvuruları kabul edilecektir. 

 

BAŞVURU ŞARTLARI:

 Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin; 

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması, 

3-   Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması, 

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 

- 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları; - 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekmektedir.

BANKADAN YAPILACAK BAŞVURU İŞLEMLERİ :

Başvuruların kabul edileceği yer: T. Halk Bankası A.Ş.’nin Bursa ilindeki yetkili şubeleri 

Başvuru sahipleri;

1. Nüfus Cüzdanı (T.C No.su bulunan) ile birlikte; Kimlik tespiti için Nüfus Cüzdanı ibraz etmek şartı aranacaktır.   Başvurular şahsen yapılacaktır.  

Ayrıca,  Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”   Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”  Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi”

Başvuru Formu,  Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,  Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.

Başvuru işlemleri sırasında; - 2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.  - 3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.  (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

KURA ÇEKİLİŞİ : 

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde İdaremizce ilan edilecek ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir.   1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar ( 2+1 konut için 14 adet, 3+1 konut için 14 adet) kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar ( 2+1 konut için 7 adet, 3+1 konut için 7 adet)  kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %25’i kadar ( 2+1 konut için 38 adet, 3+1 konut için 37 adet)  kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

4) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

2. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

SÖZLEŞME İMZALANMASI: 

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T. Halk Bankası A.Ş.’nin Özlüce Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalama aşamasında; 1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Bursa il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, (3+1 konut tipi hariç) 2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç)

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

CAYMA; Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.  Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

 KDV ÖDEMESİ;

 Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edilir.

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ :

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. 

 Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 1 (bir) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir. 

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:TOKİ Web Sayfası, www.toki.gov.tr ve Bilgi Hattı:444 86 54 

 

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği
Odunluk Mah. Akpınar Cad. No:4/1 Mihraplı Parkı Şehitlik Anıtı Yanı Nilüfer/BURSA
Tel: 0224 451 24 54 Faks:0224 451 77 88 E-Posta:tumsad2847@hotmail.com