ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Engeli statüsünden faydalanarak araç almak isteyen gazilere uygulanacak araç alım bedelinde yapılan değişiklik.

Resmi Gazete No : 30642 ( 3 . Mükerrer ) ve 31.12.2018 tarih Madde 1: ( 1 ) 18.04.2015 tarihli ve 29330 sayılı resmi gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi ( 2 ) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

A ) ( 2 / c / 1. 2.1 ve ( 2 / c / 1. 3 bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan 200,00 TL nin ibareleri 247,400 TL nin şeklinde,

B ) ( 2 / c / 5 . 1 . ) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan 200,00 TL ibaresi 247,400 TL şeklinde değiştirilmiştir.

Bu tebliğ 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Tebliğ hükümleri Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütür.

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği
Odunluk Mah. Akpınar Cad. No:4/1 Mihraplı Parkı Şehitlik Anıtı Yanı Nilüfer/BURSA
Tel: 0224 451 24 54 Faks:0224 451 77 88 E-Posta:tumsad2847@hotmail.com