Dilekçeler

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

...............................................................

                                                                  ANKARA

 

Sandığınızdan almakta olduğum Emekli aylıklarımı ............. aylık olarak almak istiyorum.

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

 

EM.SİCİL NO          :

 

                                                                                                                            ...../...../20....

T.C KİMLİK NO       :                                                                                       Adı, Soyadı :

                                                                                                                            İmzası :

A D R E S                  :

                                                         

...........................................................................................................................................

T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

                     ....................................................                     

                              ANKARA

 

          

Sandığınız ................sayılı sicil no.su ile vazife malûlü/şehit ailesi olarak aylık almaktayım.

Tarafınızdan Şahsıma/Eşime Serbest Seyahat Kartı düzenlenerek aşağıdaki adresime gönderilmesini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                      ....../...../20....

  

EKI                                        :                                                              ADI SOYADI/İMZA

........Ad. fotoğraf

......Ad. Kimlik Fotokopisi

       

ADRES                                 :

 

............................................................................................................................................

                                                                    T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

............................................................

                                                                                             ANKARA

 

Öğrenimde bulunan çocuğuma - çocuklarıma ait öğrenim belgesi - öğrenim belgeleri gönderilmiştir.

2010 - 2011 yılına ait eğitim öğretim yardımının ödenmesi için gereğini arz ederim.

Saygılarımla

                                                                                                      ...../....20.....

T.C. Kimlik No                      :

Emekli Sicil No                     :

 

                                                                                                             Adı - Soyadı 

                                                                                                             İmza                      

A D R E S                              :

 

Tel                                          :

 

E K L E R                                 :

EK-1 Okuduğu Okuldan Alınan

          Mühürlü Öğrenim Belgesi ( 1 Adet )

EK-2 Vukuatlı Nüfus Örneği ( 1 Adet )

..........................................................................................................................................

                                                               T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

...............................................................

ANKARA

 

..............................................................şubesinden almakta olduğum Emekli aylığımı

...............................................................Şubesinden almak istiyorum.

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

 

 

 

 

EMEKLİLİK SİCİL NO      :                                                                              ...../...../20.....

 

 

                                                                                                                                         

T.C KİMLİK NO                    :                                                          Adı Soyadı / İmzası

A D R E S                              :

 

...........................................................................................................................................

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

...............................................................

             ANKARA

 

 

Toplu Konut İdaresi tarafından 10 Mayıs 1990 tarih ve 3645 sayılı, 12 Nisan 1991 tarih ve 3713 sayılı Kanunların uygulanmasına dair 21 Eylül 1991 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Toplu Konut Fonu'ndan Şehit Ailelerine, Malûlleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği" uyarınca Konut Kredisi kullanmak istiyorum/istiyoruz.

Sandığınızdan aylık aldığıma/almadığımıza dair Belge'nin tarafıma/tarafımıza gönderilmesini arz ederim/ederiz.

 

 

 

 

MALÜLÜN KENDİSİ :                                                                          İMZASI ..../..../ 20......

Adı Soyadı :.................................

T.C. Kimlik No :............................

ŞEHİT VEYA ÖLENİN

Dul ve Yetimi ile Anne veya Babası

1-.................................................. T.C. Kimlik No :............................

2-.................................................. T.C. Kimlik No :............................

3-.................................................. T.C. Kimlik No :............................

4-.................................................. T.C. Kimlik No :............................

EMEKLİLİK SİCİL NOSU : ...........................

T.C. Kimlik No :..............................

ADRES :

.......................................

.......................................

 

...........................................................................................................................................

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

...............................................................

ANKARA

 

Sandığımız . . . . . . . . . . . . . . . . sicil numaralı dosyasından emekli aylığı almakta iken ..... / ..... / 20. . tarihinde vefat eden Eşim/Babam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'dan dolayı tarafıma ölüm yardımı ödenerek dul/yetim aylığı bağlanmasını arz ederiz.

                                                                                                        

 

                                                                                                                 . . . / . . . / 20.....

 

E Kİ                           :                                                                            Adı Soyadı-İmza

T.C. KIMLIK NO         :

A D R E S                  :

 

...........................................................................................................................................

T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
..............................................................
                                                                        ANKARA

 

                    

Sandığınız ............. sayılı dosyasından vazife malûlü/şehit  ailesi olarak aylık almaktayım.

Bu yüzden tarafınızdan Şahsıma/Eşime Emekli Sandığı Tanıtım Kartının düzenlenerek adresime gönderilmesini saygılarımla arz ederim.

 

 

                                                                                                        ....../...../20....  

EKLER                                  :                                                                Adı Soyadı-İmza

......Adet Fotoğraf

......Adet Nüfus Cüzdanı Fotokop.

ADRES                                   :

 

TEL                                        :

 

..........................................................................................................................................

NOT: EMEKLİ SANDIĞINA YAPILAN YAZIŞMALARDA BOŞ BIRAKILAN YERLERE AŞAĞIDA BELİRTİLEN EMEKLİ SANDIĞI ADRESLERİ YAZILACAKTIR.

ER VE ERBAŞLAR İÇİN

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Pirimsiz Ödemeler Daire Başkanlığına

                                                      Tuna Cad. No:7 KIZILAY/ANKARA

 

SUBAY, ASTSUBAY VE UZMAN ÇAVUŞLAR İÇİN

T.C. 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Kamu Görevlileri Emekli İşlemleri Daire Başkanlığına

                                            Ehlibeyt Mah. Cevizlidere Cad. No:20

                                            BALGAT ANKARA

...........................................................................................................................................

..../..../ 20.....

DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

                                   ............................

 

            Vasıtasız Vergiler Genel Müdürlüğü:

 

            ....................................'nda görev yapmaktayım.  ................... rahatsızlığım nedeniyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31'inci maddesi gereğince sakatlık indiriminden yararlanabilmem için gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

                                                                                                                  Adı Soyadı

                                                                                                                   İmza

ADRES                                  :

 

Tel:

İş:

EKLER                                  :

EK-1 2 Adet Fotoğraf

EK-2 Çalıştığı Yerden Çalıştığına Dair Yazı

EK-3 İşçi ve Sigorta Giriş Bildirgesi veya Son Dört Aylık Bordro

EK-4 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

EK-5 Sağlık Karnesi Fotokopisi

EK-6 Sağlık Kurulu Raporu Aslı

...........................................................................................................................................

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

PERSONEL İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

                                                                   YÜCETEPE/ANKARA

 

           .............................askerlik hizmetini yaparken ..................tarihinde şehit oldu.

            T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce .......................sicil No..su ve ................. Kart Seri No.su ile tarafıma malûl gazi aylığı bağlanmıştır.

            Ayvalıkta bulunan Rehabilitasyon Merkezi'nden aşağıda isimleri bulunan yakınlarım ile birlikte belirttiğim aylarda faydalanmak istiyorum.

            Gereğinin yapılmasını arz ederim.

                                                                          ......../....../20.....

ADRESİM                     :                                           ADI SOYADI/İMZASI                                           

 

TESİSTEN FAYDALANMAK İSTEYEN YAKINLARIM:

 

TESİSTEN FAYDALANMAK  İSTENEN AYLAR         :

..........................................................................................................................................

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

PERSONEL İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

                                                                                  YÜCETEPE/ANKARA

 

            ........................................ askerlik hizmetimi yaparken............. tarihinde yaralandım.

            T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce ............................. sicil No..su ve .............Kart Seri No.su ile tarafıma malûl gazi aylığı bağlanmıştır.

            Ayvalıkta bulunan Rehabilitasyon Merkezi'nden aşağıda isimleri bulunan yakınlarım ile birlikte belirttiğim aylarda faydalanmak istiyorum.

            Gereğinin yapılmasını arz ederim.

                                                                                                      ...../...../20.....

ADRESİM                      :                                                               ADI SOYADI/İMZASI                                                  

 

TESİSTEN FAYDALANMAK İSTEYEN YAKINLARIM:

 

TESİSTEN FAYDALANMAK  İSTENEN AYLAR         :

...........................................................................................................................................

MEHMETÇİK VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                  ANKARA

          

           Vakfınızın Mütevelli heyetinin 24 Mart 2009 tarihinde almış olduğu karar gereğince tarafıma 2010 yılından itibaren nakdi yardım ödemesinin yapılmasını bilgilerinize sunarım.

            Saygılarımla.

                                                                                                                                                                                                                             ...../...../20.....

EKLER                                  :                                                                    Adı-Soyadı-İmza

EK-1 Nüfus Kayıt Örneği ( 1 Adet )

EK-2 Vesikalık Fotoğraf ( 1 Adet )

EK-3 T.C. Ziraat Bankası Hesap

       Cüzdanı Fotokopisi ( 1 Adet )

ADRES                                  :

 

Tel                                          :

...........................................................................................................................................

İŞ YERİ ADRESİ YAZILACAK

.........................................

                         ......................
 

 

        İş yerinizde ...........................SSK. Sicil numarası ile çalışmaktayım. Aynı zamanda Emekli Sandığından "Ordu Vazife Malulü" olarak emekli maaşı almaktayım. SSK. Primim yürürlükte olan 506 sayılı SSK kanunun 3/II/c maddesi gereğince Sosyal Güvenlik Destek Primi (%30) ne ilave olarak Yaşlılık Malullük ve Ölüm Primi (%20) olarak yatırılmaktadır.

08 Mayıs 2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5754 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanun ve hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun" un 3. maddesinin c bendinde;
           (3) Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre vazife malûllüğü aylığı bağlanmış malûllerden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar ile 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşların, kamu görevlisi olarak çalışmaları halinde de aylıkları kesilmez. Harp malullerinin aylıklarının kesilmesi halinde dahi harp malullüğü zamları kesilmez.

(4) Aylıkları kesilmeksizin kamu görevlisi olarak çalışanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar hakkında ise, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulananların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları da uygulanır ve bu fıkra kapsamına girenlerden ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.

            Aynı kanunun geçici 14. maddesinin c bendinde de;

            "c) Harp malulleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle mücadele kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık bağlanması hakkında kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malullüğü aylığı almakta iken; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çalışmaya devam edenler ile sonradan bu kanuna tabi çalışmaya başlayacaklar için sosyal güvenlik destek primi uygulamaksızın bu kanunun 5. maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanır."denilmektedir.
            Bu hükme göre adı geçen kanunun yürürlük tarihi olan 01,10,2008 tarihinden itibaren adıma Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmesine son verilmesi, hakkımda İş Kazası ve Meslek Hastalığı primi ile Yaşlılık, Malullük ve Ölüm primlerinin yatırılması hususunda;

Gereğini Bilgilerinize arz ederim.

 

                                                                                                           ....../...../20....

                                                                                                ADI - SOYADI

A   D   R   E   S                                  :                                                 İMZASI

 

 

...........................................................................................................................................

( TEK MESKENİ OLAN EMEKLİLERE,DUL VE YETİMLERE AİT BİLDİRİM )                                                                                 

                                                                                                                  ....../....../20....            

 

            .................................BELEDİYE BAŞKANLIĞINA                                                                                            

 

            Emlak Vergisi Kanunu'nun mükerrer 8'inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan  meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.                                                                                                         

            Gelirim münhasıran aşağıda belirtilen sosyal güvenlik kurumundan aldığım aylıktan ibarettir. Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında tek meskenin dışında başka meskenim bulunmamaktadır.                                                                                                 

            Bilgileri ve gereğini arz ederim.                                                                                   

                                                                                         

ADRESİM                            :

                                                                                                         MÜKELLEF 

                                                                                                          Adı Soyadı     

                                                                                                          ( İmza )          

GAYRİMENKULÜN :                                                                                          

Emlak Vergisi Sicil No            :........................................................                                                                                        

Belediyenin Adı          :........................................................                                                                                          Mahallesi  :........................................................                                                                                         

Cadde ve Sokağı      :........................................................                                                                                        

Kapı ve Daire No            :.........................................................                                                                                                

Pafta No   :                  Ada No    :                  Parsel No :   

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği
Odunluk Mah. Akpınar Cad. No:4/1 Mihraplı Parkı Şehitlik Anıtı Yanı Nilüfer/BURSA
Tel: 0224 451 24 54 Faks:0224 451 77 88 E-Posta:tumsad2847@hotmail.com